Ελλάδα, Λετονία και Γαλλία προστίθενται στις χώρες που ζητούν εξαίρεση της καλλιέργειας των ΓΤΟ

Η Ελλάδα και η Λετονία συγκεκριμένα είπαν όχι στη καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού της Monsanto, του MON810, που είναι η μόνη ποικιλία που καλλιεργείται στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα και η Λετονία επέλεξαν τη ρήτρα εξαίρεσης (opt-out) της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε το Μάρτιο και που επιτρέπει στις χώρες μέλη να απέχουν από την καλλιέργεια ΓΤΟ, ακόμη και αν αυτοί έχουν εγκριθεί από την ΕΕ. Η Σκωτία και η Γερμανία επίσης έχουν δηλώσει την πρόθεση τους για μια παρόμοια απαγόρευση.

Εν τω μεταξύ και η Γαλλία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να απαγορεύσει τη καλλιέργεια των ΓΤΟ, επιλέγοντας επίσης την άσκηση της ρήτρας «opt-out» για τη ποικιλία ΓΤ αραβόσιτου – MON9810 αλλά και για όσες άλλες ποικιλίες αραβοσίτου έχουν ήδη εγκριθεί ή είναι σε αναμονή έγκρισης από την ΕΕ.

mon810

Συνολικά μέχρι τώρα πέντε χώρες της Ευρώπης έχουν ανακοινώσει σχέδια για την απαγόρευση της καλλιέργειας των ΓΤΟ εντός των συνόρων τους. Οι χώρες αυτές απηχούν το γενικό αίσθημα των πολιτών τους λόγω των απρόβλεπτων και μη αναστρέψιμων συνεπειών από την εισαγωγή και την καλλιέργεια των ΓΤΟ. Οι βασικές τους ανησυχίες προέρχονται από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που δημιουργούνται από τις ΓΤ καλλιέργειες οι οποίες είναι ικανές να μολύνουν τις μη-ΓΤ καλλιέργειες μέσω της επικονίασης από τον άνεμο αλλά και τις βλάβες στην υγεία επειδή συνδυάζονται με επικίνδυνα ζιζανιοκτόνα με βάση το glyphosate.

Και ενώ η παραπάνω είδηση ακούγεται θετική, δεν γνωρίζουμε ποια τύχη μπορούν να έχουν τέτοιου είδους εξαιρέσεις όταν μυστικά η ΕΕ διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ τη συμφωνία TTIP (Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων). Η συμφωνία αυτή πέρα από όλα τα άλλα αρνητικά που προβλέπει για κάθε πτυχή της ζωής μας (και όχι μόνο για το εμπόριο όπως διατείνεται), περιλαμβάνει και την πολύ επικίνδυνη ρύθμιση της Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κρατών, την περιβόητη ISDS (Investor-State Dispute Settlement), όπου τα συμφέροντα των εταιριών τίθενται υπεράνω εκείνων των χωρών και των πολιτών. Βάσει αυτής της ρύθμισης οι εταιρείες δύνανται να προσφύγουν σε ειδικά δικαστήρια εναντίον των κυβερνήσεων και να ζητούν αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη λόγω της απαγόρευσης των προϊόντων τους από κάποια χώρα.

Σε περίπτωση λοιπόν υιοθέτησης της TTIP οι εταιρίες του λόμπι της βιοτεχνολογίας δεν πρόκειται να κάτσουν με σταυρωμένα χέρια όταν τους παρέχεται ένα τέτοιο νομικό πλεονέκτημα απέναντι των χωρών. Οπότε βασικός όρος για να διασφαλιστούν οι εξαιρέσεις της καλλιέργειας των ΓΤΟ είναι η μη έγκριση της TTIP στην Ευρώπη και αυτό με τη σειρά του σημαίνει την επαγρύπνηση και την μόνιμη ενεργοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών.

Advertisements